Zegrze Południowe - WTW

Przystań WTW w Zegrzu Południowym nosi oficjalną nazwę Ośrodek Sportów Wodnych Marina. Wodniacy nazywają tę przystań także po prostu "Kryszywo", albo "Port Kruszywo", gdyż przed laty była tu baza zakładu eksploatacji kruszywa. Zakłady te są obecne w rejonie przystani WTW do dzisja - w formie wydzielonej przystani Redan i cumujących starych pchaczy i barek.

Przystań jest jedną z największych w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego i jest doskonale osłonięta od falowania. Akwatorium przystani pozwala na swobodne i bezpieczne wejście i manewrowanie pod żaglami, jednak regulamin przystani tego zabrania. Mniej więcej po ośrodku akwenu zakotwiczony jest manewrowy pomost pływający. Siedem pływających pomostów cumowniczych rozmieszczonych jest prostopadle do linii brzegowej. Cumowanie dziobem do pomostu, rufą do boi (chyba że ktoś lubi odwrotnie). Część jachtów cumuje wprost do linii brzegowej. Przystań jest wyposażona w slip z wyciągarką.


OSW Marina, ul. Warszawska 1, 05-139 Zegrze, email: marina@wtw.waw.pl
Kierownik portu: 608 341 646, Ochrona portu: 535 305 836

Piotr Salecki (2014)Wejście do przystani WTW - fot. Piotr Salecki (2014)


Wejście do przystani WTW - fot. Piotr Salecki (2014)


Pomost manewrowy na środku akwatorium przystani WTW - fot. Piotr Salecki (2014)


Slip - fot. Piotr Salecki (2014)


Dawna koszarka stojąca na lądzie pełni funkcje zaplecza - fot. Piotr Salecki (2014)


jeden z pomostów na terenie przystani WTW - fot. Piotr Salecki (2014)


Pomosty na terenie przystani WTW - fot. Piotr Salecki (2014)