Zegrze Północne - WAT

Port WAT jest pierwszym portem w ciągu wojskowych przystani, patrząc od mostu. Z daleka widzimy prostokątny budynek z niebieskim napisem-neonem WAT na dachu. Port składa się z prostokątnego, zamkniętego basenu z niewielkim wejściem, zlokalizowanym w jego północnej części. Wejście może zostać zamknięte, poprzez przegrodzenie go łańcuchem. Przed wejściem, na otwartym akwenie Jeziora Zegrzyńskiego jest wystawiona biała boja techniczna drążkowa, zwieńczona czerwonym proporczykiem.

Na lewej główce wejściowej stoi latarnia pomalowana w biało-czerwone pasy, na prawej słup z rękawem wskazującym kierunek wiatru, również pomalowany w biało-czerwone pasy.

Jachty wewnątrz basenu portowego cumują do drewnianych pomostów wyposażonych w urządzenia cumownicze. Cumujemy dziobem do pomostu, rufą do boi. W basenie jest również zlokalizowany slip-pochylnia, w narożniku na wprost wejścia.

Pomosty zlokalizowane są również na zewnątrz basenu portowego. Jeden na nabrzeżu równoległym do linii brzegowej, drugi na nabrzeżu prostopadłym do linii brzegowej. Druga część przystani to otwarty, nieco tylko osłonięty basen, gdzie jachty cumują do wystawionych boi.

Ośrodek Szkoleniowy WAT, ul. Groszkowskiego 2, 05-131 Zegrze, tel. 261 883 433, 261 883 265 (kierownik), 261 883 433, mail wieslaw_janczarek@op.pl lub wieslaw.janczarek@wat.edu.pl


Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - panorama i wejście - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - boja techniczna i wejście - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - pomost zewnętrzny - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - drugi pomost zewnętrzny - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - basen otwarty - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - basen otwarty - fot. Piotr Salecki (2014)


Przystań WAT Zegrze Północne - basen otwarty - fot. Piotr Salecki (2014)