Nieporęt - Kluczyński Sails

To prywatna przystań, powstała po zakończeniu przez Włodzimierza Kluczyńskiego dzierżawy portu w Nieporęcie od Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Przystań zasadniczo nie posiada dostępu od strony lądu (podobno grzecznościowo możliwość dojazdu udostępnia policja przez teren sąsiadującego komisariatu).

Głównym elementem przystani są dwie koszarki - jedna ustawiona prostopadle, druga równolegle do brzegu. Służą one jako pomosty zacumowanym tu jednostkom. Oprócz tego są również ustawione prostopadle do brzegu pomosty pływające.

Według niepotwierdzonych danych obecnie przystanią zarządza stowarzyszenie.

Piotr Salecki (2013, aktualizaca 2016)
Przystań Kluczyński Sails widziana z mostu - fot. Piotr Salecki (2013)


Przystań Kluczyński Sails widziana z mostu - fot. Piotr Salecki (2013)