Nieporęt - Magnacka

Dwa pomosty sali restauracyjno-bankietowej, w której organizowane są zamknięte imprezy. Pomost południowy w kształcie litery L, pomost północny podobnie, choć jest nieco mniejszy. Razem tworzą mikroporcik. Miejsca przeznaczone do cumowania są wyłożone oponami pełniącymi rolę odbojnic. Ze względu na zamknięty charakter przystani cumowanie tutaj jest uzasadnione jedynie nagłym wypadkiem czy koniecznością wezwania pomocy. W bezposrednim sąsiedztwie, nieco wcześniej, znajduje się pomost podobnej sali restauracyjnej Szafran.

Miejsce to w żaden sposób nie jest osłonięte przed falowaniem.


Piotr Salecki (2013, aktualizacja 2016)

Pomosty sali restauracyjnej Magncka - fot. Piotr Salecki (2014)


Pomosty sali restauracyjnej Magncka - fot. Piotr Salecki (2014)


Pomosty sali restauracyjnej Magncka - fot. Piotr Salecki (2014)