Zegrze Północne - ASG

Dawna przystań Akademii Sztabu Generalnego jest całkowicie opuszczona i nieużytkowana. O tym, że kiedyś była tu przystań przypominają jedynie resztki dawnych pomostów pływających. Miejsce absolutnie nie nadaje się do cumowania lub przybicia.
Piotr Salecki (luty 2014)